Els valors del paisatge a les Garrigues (I)

Les Garrigues. Pla Estratègic Comarcal 2015-2025