ametllers

El Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025. Foment del desenvolupament econòmic local i l’ocupació és, doncs, un pla estratègic de territori que té com a finalitat concretar una estratègia territorial que determini les accions (serveis i activitats) que caldria impulsar a la comarca en els propers deu anys en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació, atenent a la diversitat socioeconòmica del territori. En la seva elaboració, la participació de persones, entitats i agents, tant públics com privats, permetrà potenciar el territori i avançar cap a la comarca que la ciutadania vol i és possible.

Com a pla estratègic territorial, inclou un enfocament integrat de desenvolupament local, en què el foment de l’activitat econòmica i l’ocupació esdevé la part central junt amb altres vessants del desenvolupament local com la formació, la cultura, el capital humà i el medi ambient.