docs

 

En aquest apartat anirem penjant els informes que anirem obtenint per cada fase de treball.