El Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues aposta per potenciar els sectors agrari i agroalimentari, els serveis a les persones i el turisme

Us convidem a l’acte de presentació final del Pla Estratègic
21 juny, 2016
Participa a la Comissió de Seguiment! Dimarts 26 de juliol, primera reunió
1 juliol, 2016
Us convidem a l’acte de presentació final del Pla Estratègic
21 juny, 2016
Participa a la Comissió de Seguiment! Dimarts 26 de juliol, primera reunió
1 juliol, 2016

El Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues aposta per potenciar els sectors agrari i agroalimentari, els serveis a les persones i el turisme

El Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues aposta per potenciar els sectors agrari i agroalimentari, els serveis a les persones i el turisme

Es tracta dels sectors amb potencial de creació d’ocupació i contribució al desenvolupament local

El pla està estructurat en 5 línies estratègiques, 15 projectes i 63 accions que s’aniran posant en marxa sota la supervisió de la Comissió de Seguiment

El Consell Comarcal de les Garrigues ha presentat avui dimecres, 29 de juny els resultats del Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025. Foment del desenvolupament econòmic local i l’ocupació, a la sala de plens del Consell. El president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, ha estat l’encarregat de donar la benvinguda institucional, seguit de la presentació dels resultats del Pla estratègic territorial, a càrrec de Judit Pardos i Núria Alamon, de l’empresa Raiels, encarregada de coordinar el pla.

La cloenda de l’acte ha anat a càrrec d’Enric Mir, alcalde de les Borges i diputat a la Diputació de Lleida, institució que ha col·laborat en el finançament de l’execució del Pla Estratègic. El pla ha estat subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local amb cofinançament del Fons Social Europeu.

Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues 2015-2025. Foment del desenvolupament econòmic local i l’ocupació

Després de sis mesos d’estudi, amb la realització de sessions inspiradores i tallers participatius, el pla que s’ha presentat avui està estructurat en 5 línies estratègiques, 15 projectes i 63 accions que s’aniran posant en marxa per tal d’aconseguir l’escenari desitjat per a la comarca. El pla es posarà en pràctica sota la supervisió de la Comissió de Seguiment que s’ha constituït avui. Aquesta Comissió estarà oberta a tots els perfils: polítics, tècnics, empresaris i representants d’entitats i associacions i ciutadans en general.

A partir de la informació obtinguda amb la diagnosi i els escenaris desitjats de futur per a la comarca, definits a partir de les activitats participatives, el pla indica que els sectors amb potencial de creació d’ocupació i contribució al desenvolupament local són: el sector agrari, la indústria agroalimentària, els serveis a les persones i el turisme en base al propi patrimoni natural i cultural.

Del pla es desprèn que per assolir els escenaris de futur cal potenciar l’autoestima dels garriguencs i garriguenques cap a la pròpia comarca i creure que els recursos de que disposen són actius amb gran potencial. Un altre dels aspectes que cal potenciar és l’esperit emprenedor, foment del talent i cessió d’espais de decisió als joves de la comarca. A més, el pla estratègic indica que cal treballar en col·laboració i coordinació de tots els agents, públics i privats.

Línies estratègiques (LE)

LE 1. Competitivitat empresarial

Aquesta línia estratègica té com a objectiu consensuar quin ha de ser el model agrícola i d’agroindústria de les Garrigues; quin ha de ser el model turístic de la comarca, alineat amb el model agrícola; establir estratègies comunes en l’àmbit comercial d’acord amb la realitat dels municipis de la comarca; i facilitar les eines per impulsar nous sectors econòmics d’acord amb un model econòmic sostenible, de qualitat i respectuós amb l’entorn i amb les persones.

Aquesta línia estratègica se centra en millorar la competitivitat empresarial dels principals sectors econòmics de la comarca de les Garrigues per tal de reforçar-los i fer-los més atractius, viables i competitius en el mercat econòmic actual. En tots els sectors identificats, s’ha detectat una pèrdua de capacitats o una manca d’estratègia que els resta competitivitat i, per tant, capacitat de negoci.

El sector agrari de les Garrigues és un sector envellit i poc innovador i cal que es posi al dia. La indústria agroalimentària és l’àmbit més potent, però tot i així, hi ha una part important de producció en mans de les cooperatives que també requereixen rejovenir-se i modernitzar la seva gestió i funcionament.

Per altra banda, el sector del turisme està mancat de suficient teixit empresarial, hi ha una greu mancança d’oferta d’allotjament i d’empreses de serveis complementaris per poder estructurar una sòlida oferta turística com a destinació d’oleoturisme.

En el cas del comerç, és un sector en perill en molts municipis petits i certament, estancat, en els municipis més grans. De fet, en el cas de les Garrigues no es consideraria el comerç només com un sector empresarial, sinó també com un servei a les persones.

Per altra banda, un altre àmbit potencial seria l’economia verda o circular com a model d’un tipus d’indústria sostenible i d’aprofitament dels recursos (fins i tot, dels residus), incipient a la comarca, però que s’albira com un eix econòmic de futur alineat amb les polítiques europees.

Els projectes que es proposen són:

P.1. Projecte integral per a la millora i modernització del sector agrari

P.2. Projecte de modernització i professionalització del sector de l’oli

P.3. Projecte impuls a l’activitat agroalimentària d’alt valor afegit en general

P.4. Projecte destinació turística: oleoturisme a les garrigues

P.5. Projecte per reactivar i dinamitzar l’activitat comercial de proximitat als municipis

P.6. Projecte suport a l’economia verda o circular

LE 2. Serveis a les persones, talent i emprenedoria

Aquesta línia estratègica té com a objectiu extreure oportunitats de la complexa situació d’envelliment de les Garrigues; transmetre un missatge d’oportunitat i de futur als joves de la comarca i nodrir el seu talent i les seves capacitats de lideratge; i fer de les Garrigues un lloc atractiu per viure-hi, treballar-hi o fins i tot, jubilar-s’hi.

Aquesta línia estratègica se centra en l’àmbit dels serveis a les persones en un doble vessant, especialment, en relació als serveis que necessita el col·lectiu de la gent gran per ser el majoritari a atendre atès la població tan envellida amb que compta la comarca i, per l’altre vessant, perquè precisament aquests serveis poden ser una oportunitat laboral per a joves de la comarca, l’altre col·lectiu clau sobre el qual enfocar les estratègies.

Precisament, són els joves de les Garrigues els que es consideren que han de ser els protagonistes del canvi estructural que la comarca necessita per fer front a un rejoveniment de bona part dels seus sectors econòmics actuals. D’aquí la importància d’atreure el talent i estimular l’esperit emprenedor perquè els joves decideixin emprendre el seu futur laboral i personal a la comarca de les Garrigues.

Tanmateix, per aconseguir atraure o retenir realment als joves, a banda de facilitar-los les eines per emprendre els seus projectes empresarials o agafar el relleu d’altres negocis (familiars o no), també serà imprescindible actuar en relació a l’habitatge, per tal que l’habitatge sigui accessible també als pobles més petits. I, per últim, caldrà vetllar per oferir un futur possible a les escoles de les Garrigues, aplicant estratègies que les mantinguin obertes, com a element clau per atraure o arrelar famílies als municipis rurals de la comarca.

Els projectes que es proposen són:

  1. 7. Projecte serveis de proximitat per a la gent gran
  2. 8. Projecte joves al capdavant: formem-nos, treballem i vivim a les Garrigues

P.9. Projecte per enfortir l’esperit emprenedor a les Garrigues

P.10. Projecte habitatge a les Garrigues

P.11. Projecte escoles amb futur a les Garrigues

LE 3. Territori, cultura i patrimoni

La línia estratègica 3 té com a objectiu aconseguir que els mateixos garriguencs i garriguenques prenguin consciència de la necessitat d’aportar una nova mirada a la comarca; enaltir l’autoestima cap a la comarca com una estratègia clau per enfortir totes les altres estratègies; i aconseguir que la gent de la comarca consideri que lluitar per la comarca sigui un repte assolible.

És una línia enfocada a la valorització del que representa les Garrigues com a territori, allò que la fa especial i única, que la singularitza de les altres comarques veïnes i que fa que la seva gent se l’estimi, senzillament, perquè és la seva terra. És una línia que dirigeix els seus esforços a aconseguir que els propis garriguencs i garriguenques siguin conscients del territori que tenen, se n’enamorin i se’n sentin orgullosos.

L’estima cap a la pròpia terra és la clau per creure en les seves possibilitats, en què els seus joves hi tenen futur, en què els seus fruits són els més preuats i en què el seu patrimoni i la seva cultura són dignes de ser coneguts.

Per aquesta línia estratègica es proposen aquests projectes:

P.12. Projecte orgullosos de les Garrigues

P.13. Projecte valorització del patrimoni i la cultura de les Garrigues

LE 4. Infraestructures

Aquesta línia estratègica té com a objectius aconseguir una millor connexió viària interna entre els municipis de la comarca per afavorir una major cohesió territorial; aconseguir una xarxa d’internet de major capacitat i més econòmica per afavorir el teletreball, la formació a distància, la comercialització on-line, entre altres oportunitats; i aconseguir ampliar la cobertura mòbil a tota la comarca per afavorir les relacions comercials, l’aplicació d’eines TIC en el turisme i la interpretació del patrimoni, i la qualitat de vida de la població local.

El projecte que es proposa per aquesta línia estratègica és:

P.14. Projecte infraestructures per les oportunitats

LE 5. Model de governança transversal de tot el pla

Aquesta línia estratègica té com a objectius despertar la motivació i l’entusiasme de tots els agents enfront dels reptes que té la comarca de les Garrigues per davant; aportar nous enfocaments de treball centrats en compartir i no en competir per fer aflorar les sinergies i les oportunitats; fer un ús més eficient i compartit dels recursos disponibles per assolir fites comunes majors que de forma individual no serien factibles; i fomentar una dinàmica de comunicació constant i fluida a tots els nivells, aportant reflexions conjuntes al full de ruta que s’està seguint.

Per aquesta línia estratègica el projecte proposat és:

P.15. Projecte de foment d’un model de governança del territori basat en la cooperació i la col·laboració

 

Les Borges Blanques, 29 de juny de 2016

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *